La mostra del caragol ibéric endèmic  Pyreanaearia molae trobada en la col·lecció Artur Bofill, dipositada en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, posa de manifest la importància de conservar el nostre patrimoni històric-natural. Gràcies a això, la mostra trobada recentment per Martinez-Orti, A. y Bros, V. (2012), i possiblement recol·lectada a principis del s. XX, amplia l’àrea de distribució geogràfica de aquesta espècie, que es troba en greu perill d’extinció.

a mostra de robada en la col·lecció Artur Bofill, dipositada en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, posa de manifest la importància de conservar el patrimoni històric-natural propi. Gràcies a això, la mostra trobada recentment per , i possiblement recol·lectada a principis del s. XX, augmenta la distribució coneguda per a aquesta espècie en greu perill d’extinció a nivell mundial.

Anuncios