Noves troballes, per membres i col·laboradors del MVHN i iVBiotaxa, de l’espècie protegida a Europa Vertigo moulinsiana, que corresponen als més meridionals d’Europa. Esperem que es prenguen les mesures necessàries per garantir la seua conservació com més prompte millor. http://mvhn.files.wordpress.com/2012/10/martinez-orti-et-al-2013.pdf

Anuncios