La importància de les expedicions científiques i el depòsit de les mostres recol·lectades en centres d’investigació (Museus) des del s. XIII fins als nostres dies queda de manifest en el nou treball publicat per investigadors de l’Institut Valencià de Biodiversitat, Taxonomia i Conservació Animal del Museu Valencià d’Història Natural d’Alginet (València).

Es dóna compte d’un interessant tram del viatge del Professor alemany Emil A. Rossmässler per Espanya i fa falta on va tindre lloc la recol·lecció del material original del caragol terrestre Iberus angustatus en la província de Granada.

Martínez-Ortí & Robles (2013).

Anuncios