El MVHN contribueix any rere any amb la UICN a avaluar l’estat de conservació de les espècies amenaçades Europees. Aquest recent treball és reflex de la nostra participació.

https://mvhn.wordpress.com/libros/

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX